Във връзка с Международния ден на безопасността на движението по пътищата

Във връзка с Международния ден на безопасността на движението по пътищата,в ДГ№84 ''Детелина'' се проведе ''открит урок''с децата,подготвен от старши учители Деница Цекова и Даниела Балабанова.На подготвеното кръстовище с пътни…

Екологично възпитание

Драги Родители,Екологичното възпитание е важна част в работата ни с децата.За опазване на околната среда е важно те от най-ранна детска възраст да се приучат на разделно събиране на отпадъците.Ние,…

Седмицата на четенето в Детската градина!

Изключително интересно завърши Седмицата на четенето в Детската градина! ''Големите'' батковци и каки от ПГ група подготвиха и изпълниха пред по-малките си приятелчета приказката ''Дядо и ряпа''. Артистите получиха бурни…

ВАЖНО !!! ЯСЛЕНА ГРУПА !!!

!!!ВАЖНО!!! Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че в случай, че бъде отменена епидемичната обстановка натериторията на Република България децата приети за учебната 2021/2022 г.в яслена група следва в рамките на 10…

График за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ ПРЕД КАСАТА, МНОГО МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИЯ  ГРАФИК  за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.  от 7.00 до 15ч.   01.12 и 02.12.2021г. – Първа…

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини…