ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

На заседание на столичен общински съвет, вчера беше прието решението за служебно извиняване на отсъствията. Внесеното предложение от г-жа Минчева директор на дирекция „Образование“, съгласувано с д-р Чеуз, Дирекция "Здравеопазване",…

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители,За Ваша информация, Ви запознаваме с последната заповед на Министъра на здравеопазването.Много моля,бъдете отговорни за децата и за себе си! 30.03.2020