График за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ ПРЕД КАСАТА, МНОГО МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИЯ  ГРАФИК  за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.  от 7.00 до 15ч.   01.12 и 02.12.2021г. – Първа…

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

На заседание на столичен общински съвет, вчера беше прието решението за служебно извиняване на отсъствията. Внесеното предложение от г-жа Минчева директор на дирекция „Образование“, съгласувано с д-р Чеуз, Дирекция "Здравеопазване",…

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители,За Ваша информация, Ви запознаваме с последната заповед на Министъра на здравеопазването.Много моля,бъдете отговорни за децата и за себе си! 30.03.2020