Записвания 2024 г.

Уважаеми Родители, Записването на класираните в ДГ84 деца ще става всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. при Завеждащ административна служба на детската градина.

График класирания 2024 г.

Уважаеми Родители,предоставяме на вашето внимание График на дейностите пo кандидатстване, класиране и записване в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/, детски градини /ДГ/ и в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на…