08.02.2023г.в ДГ 84 „Детелина„ се проведе учебна евакуация

Детската градина е едно от местата, където е нужно да се постави началото на системно обучение по проблематика за действие при кризисни ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи…