ПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

!!! ВАЖНО !!!   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   ОТ 1 АПРИЛ 2022 г. ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ОТПАДАТ.   ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕНПЪТ.  1. Ако желаете…

График за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ ПРЕД КАСАТА, МНОГО МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИЯ  ГРАФИК  за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.  от 7.00 до 15ч.   01.12 и 02.12.2021г. – Първа…