ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

НАРЕЖДАМ: Спирам дейността на 84 Детска градина  „Детелина“, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Детелина“ № 1, считано от 12.03.2021 г. Персоналът, контактен от първи ред задължително…