Екологично възпитание

Драги Родители,Екологичното възпитание е важна част в работата ни с децата.За опазване на околната среда е важно те от най-ранна детска възраст да се приучат на разделно събиране на отпадъците.Ние,…