Протокол и заповед- Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности. – Copy

Протокол и Заповед за спечелили КОНКУРС ПО ДОКУМЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ №84 "ДЕТЕЛИНА" ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 2024/2025 г. Протокол;…

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ №84 "ДЕТЕЛИНА" ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 2024/2025 г. Английски…