ПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

!!! ВАЖНО !!!   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   ОТ 1 АПРИЛ 2022 г. ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ОТПАДАТ.   ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕНПЪТ.  1. Ако желаете…