Протокол и заповед- Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности. – Copy

Протокол и Заповед за спечелили КОНКУРС ПО ДОКУМЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ №84 "ДЕТЕЛИНА" ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 2024/2025 г. Протокол;…

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

НАРЕЖДАМ: Спирам дейността на 84 Детска градина  „Детелина“, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Детелина“ № 1, считано от 12.03.2021 г. Персоналът, контактен от първи ред задължително…