Уважаеми Родители,
За Ваша информация, Ви запознаваме с последната заповед на Министъра на здравеопазването.
Много моля,бъдете отговорни за децата и за себе си!

30.03.2020