ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

2023-2024 учебна година

 УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ , КАНИМ ВИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПО  ГРУПИ , КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ

 

ГРАФИК:

26.09.2023г.

III гр.  – 17. 00 ч.  /физкултурен салон/

III A гр.  – 17. 30 ч. /музикален салон/

 

27.09.2023г.

II гр.  -17. 00 ч.  /музикален салон/

ПГ гр.  – 17. 30 ч.  /

 

28.09.2023г. 

I A гр.  – 17. 00 ч. / в занималнята на групата/

I гр.  – 17. 00 ч.  / в занималнята на групата/

 

10.10.2023г.

I ясла – 17. 00ч.  /физкултурен салон/

II ясла – 17. 30ч. /музикален салон/

 

На срещата ще получите информация за:

  1. Актуализирания и приет Правилник за дейността на ДГ№84.
  2. Модел за адаптация в ДГ№ 84
  3. Пропусквателния режим в ДГ№ 84.
  4. Медицински контрол и хранене.
  5. Държавните образователни стандарти за всяка възраст.
  6. Разни.

Директор на ДГ№84

Нели Николова

Екипи по групи

 

Може да видите поканата тук …