Новоприетите деца за учебната 2022/2023 година ще бъдат записвани от
8:30 до 15:30 часа на място в детската градина.