Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

На заседание на столичен общински съвет, вчера беше прието решението за служебно извиняване на отсъствията. Внесеното предложение от г-жа Минчева директор на дирекция „Образование“, съгласувано с д-р Чеуз, Дирекция "Здравеопазване",…

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

НАРЕЖДАМ: Спирам дейността на 84 Детска градина  „Детелина“, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Детелина“ № 1, считано от 12.03.2021 г. Персоналът, контактен от първи ред задължително…

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители,За Ваша информация, Ви запознаваме с последната заповед на Министъра на здравеопазването.Много моля,бъдете отговорни за децата и за себе си! 30.03.2020