От 11.05.2023год. ДГ№84‘‘Детелина‘‘ има нова електронна поща:

info-2217908@edu.mon.bg