ВАЖНО!

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ДЕЦАТА НА КОИТО ПОСТЪПВАТ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

!!! Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,

могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни

противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

 

  Напомняме на родителите на записаните и посещаващи деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

 

За повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

 

За повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

 


В началото на всяка учебна година се представя нова здравно профилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето.