Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила.

Информация за прием и обучение на деца, търсещи или получили временна закрила.