При постъпване на детето в ДЕТСКА ГРАДИНА:

1/ Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити,извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
2/ Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина.
3/Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При постъпване на детето в ДЕТСКА ЯСЛА:

1/ Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити,извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
2/ Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската ясла.
3/ Васерман на един от родителите -1 месец преди постъпване на детето.
4/ Микробиологично изследване на фекалии,не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
5/ Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

Документи за деца, които идват след ВАКАНЦИЯ :

1/ Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с всички поставен ваксини.
2/ Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт с лица с ОЗБ / валидна 3 дни/.
3/ При отсъствие на детето повече от 2 месеца – еднократен резултат за чревни паразити.