ИСТОРИЯТА на Детска градина № 84“Детелина“
/до 2016г.- ОДЗ №84 „Детелина“ /

17.04.1989 г.-понеделник, това е датата, на която официално е открито детското заведение в ж.к. „Овча купел“-2 ; кв.5. Това е първото наименование на детското заведение.

Преди да се стигне до този тържествен момент е имало много предварителна подготовка.

На 23.12.1988год. за директор на ОДЗ-то е назначена г-жа Иванка Станева. На тази дата се е състояла първата приемателна комисия, с председател арх.инж. Абрамович, за приемане на Акт16.

Трябва да се отбележи,че обектът е построен от строителни бригади, в които е имало голям брой виетнамци.

 

Застроена площ-1341 кв.м

Капитални вложения- 1 714 302 лв.

Кубатура – 13 144 куб.м
Капацитет:

  • 6гр. ДГ по 25 деца – 150 деца
  • 2гр. Ясла по 20деца – 40 деца

Общ капацитет:  190 деца.

На 03.05.1989 год. са приети първите 20 деца в ОДЗ 84.

Тържественото откриване на ОДЗ-то е извършено от група деца от ОДЗ 33, намиращо се в съседство, с музикален ръководител Ема Фьодорова. След прерязване на трикольорната лента, с хляб и сол, две красиви български девойки облечени в национални носии, поканили гостите да разгледат детското заведение и се почерпят за бъдещите творчески успехи  на бъдещия колектив и за здравето на 250-те деца, които са приети.

За започването на нормален учебно-възпитателен процес е била нужна помощта на родителите. Всяка събота и неделя били организирани бригади за  почистване на помещенията, прозорците, басейна. Също с родителите са подготвени и дворните детски площадки. Направена е корекция във височината на всички детски съоръжения -пързалки, люлки, катерушки, включително и преместването им от бетоновите площадки на тревните площи.

Постепенно са разкрити всички възрастови групи.

Радостно било, че въпреки многото проблеми и трудности, 42-та щатни работници, служители, мед. сестри и педагози , приели децата и започнали да развиват нормален  учебно-възпитателен процес. Плувният басейн също започнал работа.

През 1990г.ОДЗ-то приема гости /5 човека/ от Австрия,които се интересували от българския фолклор.

През м. март 1990г. се организира и провежда семинар-обучение под ръководството на Надежда Витанова от ЦИУРК по четири проблема:

  1. Отговорността на учителите да работят по самоподготовка;
  2. Контролно-помощна дейност за оказване на съдействие;
  3. Актуална дидактична база;
  4. Творчески да се използва програмния материал.

В края на м. март 1990г. пред родителите били представени открити моменти. Ефектът бил положителен. Родителите се запознали с работата по –отблизо и видели резултатите от дейността с децата.

Наред с първия рожден ден, отпразнувано е и още едно събитие – кръщаване на детското заведение. Наред с тортата, колектива е готов и за още един ритуал. Детското заведение вече се казва  Детелина“.

Гост на това тържество е Невена Чакърова-гл. специалист в ОбНс  „Овча купел“, която се явява като кръстница на Дет. Заведение.

През м. декември, 1990 год. се взема решение да се монтира тръба на пода на противорадиационното укритие/ПРУ/,който да отвежда непрекъснато появяващата се вода на пода на укритието към шахта. За най-голямо съжаление  помещението, което отвежда към аварийния изход винаги е пълно с вода.

В този период материално-техническата база се обогатявала предимно с дарителски средства. Така са закупени грамофони за всички групи, оборудване за кабинета по техническо творчество-конструктори/метални, комбинирани, мозайки/.

В тези начални години на изграждане на колектив, освен че всеки един момент се организират празници и развлечения за децата, използван е и всеки личен, а и официален повод, за да се събере и повесели и колектива.

В традиция се превръщат и екскурзиите, целящи наблюдение на забележителностите на София с децата от подготвителните групи.

От „далечната“ вече 1992/93год. датира традицията за организиране състезание по плуване между отборите на ОДЗ-та:33-то; 39-то и 84-то.

На 26.10.1993год.на посещение в ОДЗ-то е била Мария Натина-гл.експерт по предучилищно възпитание в Министерството  на  образованието. Останала е удовлетворена от факта, че материалната база е актуална, в помощ на децата за реализиране на техните желания и интереси.

Проблемните въпроси,по които е работено през учебната 1994/95год. са:

1/Средата, която осигуряваме  за децата.

2/Условията за живот и развитие.

3/Научна организация на педагогическата дейност.

4/Педагогическата практика

5/Водене на документацията.

6/Квалификацията на учителите.

По желание на родителите се включват и допълнителни педагогически услуги: изучаване на английски език, аеробика, източни бойни изкуства, изобразителни дейности, народни танци, логопед.

От  1993год. започва проучване и прилагане на новите програми за работа с децата- 2 на брой ,утвърдени от Министерството на образованието:
1/“Активността на детето в детската градина“-под редакцията на Надежда Витанова

2/“Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст.“-под редакцията на Елена Русинова.

През учебната 1994/95год. се е работило и по двете програми.

Все по-голямо внимание се обръщало на работата за диагностика на училищната готовност на децата. Повече от 50% от учителите изкарали курс и се снабдили с материали от преподавателите от ЦИУУРК .

Месец април 1998 год.-радостен момент за всички в ОДЗ-то било монтирането на сигнално-охранителна техника. Слага се край на взломното разбиване на сградата. Цената е 1 353 000 лв.

Във връзка с честването на 10-годишнината от основаването на ОДЗ-то е направен основен ремонт на всички помещения в сградата.

На 30.04.1999 год. е тържественото честване : „С обич  към децата“. С много гости, много усмивки, приятни срещи със стари колеги, много цветя и естествено много лакомства.

Равносметката: през детското заведение са преминали над 1100 деца ; 7 пълни випуска. Първите деца,които са изпратени на училище са 10-ти клас!

На 10.11.1999 год. в ОДЗ-то се провежда среща с новоизбрания тогава кмет – Стилян Кирчев и директорките на всички детски заведения в района.

На 17.02. 2000год. на посещение при тогавашния колектив  са 15 учителки от ОДЗ№7  с директор Теменужка Николова-район „Триадица“. Поводът на посещението е обмяна на опит. По-конкретно гостите са желали да разгледат обновената среда на ОДЗ-то  и са останали очаровани от изработеното от домакините.

Поради голяма натовареност на групите се е наложило разкриване на още една група в ОДЗ-то. Така през м.януари 1991год. е имало  7 градински и 2 яслени групи. Но с годините броят на децата намалял, оттам се променил и капацитетът и се наложило съкращаване на извънпланово създадената група. И от м.октомври 2000год. в ОДЗ№ 84 „Детелина“  функционират 6 групи детска градина и 2 групи ясла.

колектив с г-жа  Лозинка Йорданова-етнолог-етнопедагог. Гости на срещата бяха директорки и учителки от район „Овча купел“. На срещата се дискутирала темата: „Народните обичаи и духовното обогатяване на децата в предучилищна възраст“.

През 2001год.учителките и мед. сестри поели и развили успешно инициативата за по-тясна връзка с родителите. 6-те групи  на дет. градина и 2-те яслени групи положили труд и подготвили благотворителни концерти и “открити“ уроци с децата пред родителите. На тези срещи родителите подарили закупените от тях модерни кътове, изработени от много красива и качествена цветна материя :кухненски комплект,лекарски кабинет,магазин,фризьорски салон и мн. други видове. В групите на Мария Янакиева и Мая Николова /3-та възрастова/ и Жана Георгиева и Еми Колева/4-та възрастова гр./ се създала много добра организация с родителите и са закупени балатум и други необходими материали. Новата 2002год. децата посрещнали в подновена и освежена група и при учителките Вера Божичкова и Надя Антова.

Учебната 2003/2004год. за  всички работещи в ОДЗ “Детелина“ била особена—навършвали се 15 години от основаването. В чест на тази годишнина  , децата и учителите развили най-различни инициативи, празници,развлечения.Един  от тях е Благотворителния базар “Баба Марта-2004“—организиран от учителите и децата в чест на 15-годишнината.През м. март 2004год. във вс. групи в ОДЗ-то –и ясла,и градина били организирани концерти/поотделно/ под ръководството на учителката по музика Наталия Гешева, пред родителите. Мотото било:“ 15години – обич и грижа за всяко дете“. Кулминацията на 15-годишнината била на  28 април 2004 год. С хляб и сол били посрещнати вс. 60 гости.

На 01.05.2004 год. децата от ОДЗ84 “Детелина“ взели участие в празника на хвърчилата. Десетки хвърчила литнали в небето  в ясния и слънчев първомайски ден.

От месец септември 2004год. децата плуват в нов, ремонтиран основно модерен плувен басейн.

Празничен бил денят 27.05.2005год. С много цветя, балони, свежи кътове, фоайета, вълнения и трепет, шампанско и бонбони – в такава обстановка бил посрещнат тогавашния кмет на СО, г-н Стефан Софиянски, кмета на район “Овча купел“ г-н инж. Пламен Йорданов и още много гости/20 човека/. Поводът бил официалното откриване на модерния и обновен плувен басейн.

Пролетта на 2005год. донесла свежа радост за децата и колектива- участието на децата от представителния фолклорен състав при ОДЗ“Детелина“ в Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство “ОРФЕЕВА ДАРБА“, което участие било  отличено със  ДИПЛОМ И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ. Ръководител на изпълнението –“Българска хореография“ е Наталия Гешева.

Месец май, 2007год. 13 деца със собствено творчество вземат участие в конкурса за детска рисунка на тема “Усмивките на България“.

Достойно се представили децата в традиционния конкурс на читалище “Хармония“от район „Овча купел“. Спечелени са първите 3 награди за групата на предучилищна възраст.

31.05. 2007год. на  гости в ОДЗ „Детелина“ била работна група от фондация “Евро-Атлантически Трансплантант Алианс“/ЕАТА/. Ръководител на групата бил д-р Уелсли Бода от Суринам-Южна Африка-завършил и работил в САЩ –доктор по изгарянията. Участие взел и Роб Баардса от Холандия-също доктор ,специалист по изгарянията.

Фондация „ЕАТА“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на дейност в обществена полза. В края на 2006год.  ЕАТА стартира преговори  за съвместно сътрудничество по Програма за Превенция на изгарянията. Тя е от изключително социално значение, особено за децата от предучилищна възраст, като най-рискова група при изгарянията от горещи течности.

Визията им има за цел да покаже на бъдещите им партньори в каква среда живеят българските деца, как те биват предпазвани от възникването на пожар и други обстоятелства, причиняващи изгаряния, с какви специалисти разполага детското заведение и какви превантивни мерки се вземат по отношение на обучението им в тази насока.

На 31.08.2007год. приключил   ремонтът за смяна на дограмата на 1-ви и 2-ри етаж на ОДЗ-то. С изключение на сутерена, в сградата е уютно и комфортно с новата ПВЦ дограма.

24.09.2007год.- начало на ефективната стачка на учителите.

На 15.09.2007г. група учителки вземат участие  в едночасова предупредителна ефективна стачка- от 7.00ч до 8.00ч в ОДЗ84 „Детелина“. Поради липса на преговори,започват ефективни стачни действия от 24.09.2007г и продължават до 31.10.2007г. На 1.11.2007г. започва нормален учебен процес.

През 2008г. започва реализирането на практика на Националната програма за „диференцирано заплащане“ и оценка на педагогическия труд. По определени критерии в оценъчни карти се извършва точкуване на труда на всеки учител, на базата  на набраните точки се извършва допълнителното заплащане. На педагогически съвет се избира комисия, която да работи по Програмата „Диференцирано  заплащане“.

Април 2009 год.- цялата дейност на колектива преминава под важната и смислена идея: 20 години 84 ОДЗ „Детелина“. На тази годишнина били  посветени Благотворителен Коледен базар, Базар „Баба Марта-2009г“ и Благотворителен концерт за родителите, изпълнен от много добре подготвените деца от всичките 8 групи.

Х И М Н на  84-ТО ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“

Под Витоша в квартала краен

Градина бяла се е спряла-

И за емблема-избор не случаен

Четирилистна детелина е избрала!

Припев:Детелина, детелина,

Това е нашата градина!

Детелина,детелина,

На всички ти си ни любима!

За децата малки тук е рай,

Игрите,песните ни нямат край,

В басейна плуваме си смело,

Английски даже сричаме умело!с много му

Припев: същия

Тъй бодро дните ни минават

И малките големи стават.

В училището първи стъпки правят,

но спомените от градината остават!!!

Припев:

Текст: Мария Денчева-учителка

На 29 април 2009год. е отпразнувана 20-та годишнина на  градината – ОДЗ 84 „Детелина“. На тържеството са присъствали гости от Столичен район „Овча купел“,  Регионален инспекторат по образованието на МОМН,  РЗИ, дарители, родители, приятели и колеги.

Децата подготвили спектакъл по мотиви от приказката „Златка-златното момиче“  с много музика и танци. Докато малките актьори  се подготвяли,гостите имали възможност да наблюдават специално подготвена мултимедийна презентация за  любимата детска градина, дело на ученика Станимир Гюров от 88 СОУ. На г-жа Иванка Станева/директор на ОДЗ 84/ бил връчен почетен знак на Столичен район Овча купел и плакет на РИО на МОМН.

По традиция 84ОДЗ“Детелина“ ежегодно организира и е домакин на състезание по плуване м/у  децата от трите ОДЗ-та в района. Първо място спечелва отборът на 84ОДЗ и съвсем естествено децата посветили победата на 20-я рожден ден на любимата си градина.

Колегите си пожелават “ Нека България да има деца, ние ще ги посрещаме, развиваме и възпитаваме“, верни на формулата:

        Педагози- родители-деца-заедно  !!!

През пролетта на 2010 год.,  по стара традиция  е организирано зелено училище, на което децата получават знания за флората и фауната на Витоша. Посетени са музеят на Совата и местността Дендрариум. Особено емоционално изживяване за децата било придвижването с Алпийски тролей. През м. Май читалище „Хармония“ организира традиционен конкурс за детска рисунка на тема:“Български народни песни“. Отново нашите възпитаници се класират на призовите места.

Плод на неуморната работа на колегите е отличната подготовка на децата. На високо ниво е представянето на „Празник на таланта“,организиран от Столичен район „Овча купел „ в читалище „Н.Й.Вапцаров“. Представителите на ОДЗ 84 заслужено грабват статуетката „Звезди“. Учителката по музика Наталия Гешева работи дълги години и успешно подготвя децата за много изяви.

На ежегодното ,традиционно състезание по плуване,  като домакини посрещнахме г-жа Таня Богомилова-ръководител на федерацията по плуване/генерален секретар/ и първа Олимпийска шампионка по плувни спортове. Тя връчи наградите и купата на победителите-отбора на ОДЗ 84!!!

През летните месеци беше извършен основен ремонт на западната част на дворната канализация. Тежки строителни машини подготвили терена направили дълбоки изкопи. Подновени са деформираните ,хлътнали канали. Изравнен е двора и оформени нови алеи. Извършен е и ремонт на стълбището на централния вход. Старите стълби били изровени до основи и отстранени. Новата учебна година 2011/2012 е посрещната с обновен двор.

През м. март се проведе конкурс,организиран от Дирекция образование при Столична  община.Поради пенсиониране на директорката Иванка Станева, от 17.04 2012г. има назначена нова директорка, спечелила конкурса – г-жа Нели Николова.

На 3.05.2012г и 4.05.2012г в читалище „Никола Й.Вапцаров“ се проведе „Празник на таланта-община Овча купел“. Децата от подготвителна група,под ръководството на г-жа Жана Георгиева и Емилия Колева и с музикалния ръководител г-жа Наталия Гешева представиха достойно ОДЗ № 84 и в двата дни:

1 ден-народни песни и танци

2 ден-модерни танци

Трудът им беше възнаграден с Грамота и златни медали.

Първо място и златните медали извоюваха децата на 16.05.2012г на традиционното състезание по плуване м/ трите ОДЗ-та.

На 30.05.2012г  в ресторант-пицария „Терес“, намиращ се в непосредствена близост до детската градина се състоя прощалната вечеря на Колектива с г-жа Станева,която след 24 годишен труд като директор се оттегли в заслужена почивка и пенсия.

На 14.07. и 15.07.2012г  /събота и неделя/  сестрите и помощник- възпитателите от 1-ва ясла дадоха доброволния си безвъзмезден труд и напълно обновиха занималнята. Боядисаха тавана, направиха гипсова замазка на дупките, залепиха чудесни тапети, перваз и бордюр. Групата е изцяло обновена и променена!

За подобряване качеството на работа в ОДЗ-то и реализиране на икономии, на 15.06.2012г. подадохме заявление в Топлофикация  да ни бъде настроена абонатната на режим икономичен.Резултатите не закъсняха- в сравнение със същия период  сме „реализирали“  4мгвт икономии,което  изразено в левове е към 400лв.

От  23.07.2012г. подадохме молба и за 2-тарифен ток и от 24.07. електромера ни е настроен на тези 2 тарифи и чакаме резултати.

м. Август предстои пълно преобзавеждане на мебелите в групата на г-жа Денчева и г-жа Барова.

Над  всички пясъчниците на групите има  вече и сенници.

Поетапно се обновяват площадките на групите.

Това накратко са по-значимите събития от историята на детското заведение.

Продължаваме да се трудим  за доброто на нашите деца с активното съдействие на родителската общност !!!