НАРЕЖДАМ:

  1. Спирам дейността на 84 Детска градина  „Детелина“, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Детелина“ № 1, считано от 12.03.2021 г.
  2. Персоналът, контактен от първи ред задължително да се изследва двукратно за COVID-19, като второто изследване да извърши преди възстановяване на дейността на детското заведение и започване на работа.
  3. Да се проведе стриктна заключителна дезинфекция в детското заведение, преди възстановяване на дейността, включително играчките.
  4. В зависимост от развитието на епидемичната ситуация, мерките ще бъдат променени.
  1. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Нели Петрова Николова– директор на детската градина.”