Уважаеми Родители,

Записването на класираните в ДГ84 деца ще става всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. при Завеждащ административна служба на детската градина.