Уважаеми Родители,     
             
       Напомням Ви,че всички допълнителни развлечения и екскурзии ,организирани в Детската градина са
единствено и по Ваше желание.           
        Децата на тези от Вас,които не желаят да бъдат включени в такива дейности остават на игра в занималнята с помощник-възпитателя!

             Нели Николова
             Директор на ДГ 84