ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Художествена гимнастика

Естествено-приложни двигателни дейности

ДСА ‘‘Том и Джери‘‘ предлага комплексни спортни занимания , в които децата се запознават с различни видове спорт и игри. Програмата включва професионално обучение от квалифицирани специалисти. Стремежът им е да формират двигателни умения, да създават позитивно отношение и траен интерес към двигателната дейност с организиран характер. Осигуряват се игри за бързина , точност , ловкост и издръжливост; съобразителност като част от двигателния опит на децата за развитие на физическите им качества и дееспособност. Цели се не само укрепване на детския организъм , но и постигане на емоционална удовлетвореност. Основната цел на академия ,,Том и Джери „ е да работи в подкрепа срещу намалената двигателна активност при децата.

Футболен отбор

Футбол

Заниманията по футбол с децата в ДГ № 84 се осъществяват от Димо Ангелов – треньор завършил НСА. Той е представител на ДЮФК “Национал”. В работата си използва методика, съобразена с физиолого-психологичните особености на обхванатата възрастова група, разработена на научна основа, практически експериментирана и приложена в реалните условия на детски градини. Заниманията са построени преимуществено в игри и игрови упражнения от футбола, като всяко дете или две се обучават с една топка. Прилагат се упражнения и игри от други спортове, които подпомагат физическото укрепване и техническото усъвършенстване на подрастващите.


Приложни изкуства

Приложни изкуства

В ДГ № 84 с голям успех работи Мулти Артс център. Децата имат възможност да развиват своята сръчност и умения, да фантазират, да творят, да реализират всички свои творчески идеи чрез използването на работния материал ГЛИНА.


Английски език

Обучението по английски език се осъществява по методики, съобразени със съвременните изисквания, цели и насоки в тази област: -съвременни Оксфордски системи, специално предназначени за съответните възрастови групи; -система учебни помагала на Европейския Езиков Институт; -оригинални учебни тетрадки за самостоятелна работа; -аудио и видео програми за обучение; -мултимедийни занимания; -театрални постановки с образователна насоченост; -учебни игри: словесно-асоциативни, подвижни, сюжетни, -дидактични Децата в ДГ № 84 изучават английски език с преподавател Ели Войнова.

Плуване

Плуване

Плуването задоволява естествените потребности от движение у малките деца. Укрепва мускулатурата, стимулира дишането, кръвообращението и обмяната на веществата. Създава навици за правилно телодържане. Подчертаният интерес на децата и положителните емоции съпътстващи уроците по плуване укрепва психиката им. Формират се нови двигателни умения и навици, а съществуващите се усъвършенстват чрез изпълнения на нови комбинации при променени условия и изисквания. Това стимулира проявата на съобразителност и творчество. Системното практикуване на уроците във вода води до: - структурно и функционално усъвършенстване на растящия детски организъм; - оказват превантивно и лечебно действие при гръбначни изкривявания и астма; - укрепване и правилно развитие на костно-мускулната система на детския организъм; - мощно развитие и укрепване на дихателната система; - те са прекрасно средство за закаляване и укрепване на здравето. В ДГ № 84 заниманията по плуване са организирани от Спортен клуб „Шарк“-с треньор Даниела Садикова

Народни танци

Народни танци

Хореографска школа за народни танци с ръководител Весела Стефанова към сдружение “Анталия”; Българските народни танци са неразделна част от българската култура и фолклор. В детската градина искаме да дадем началото на любовта към танца, към българската музика, пъстрите  костюми.Целта на обучението е запознаване с традициите на българския фолклор, неговата разнообразна ритмика и богатство. Заниманията по народни танци се водят от квалифициран преподавател с хореографско образование – Весела  Стефанова от танцов ансамбъл „Чанове , както и със съдействието на музикалният педагог Мирослава Иванова.

Вижте едно видео на нашите малчугани на линка по-горе!