УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ ПРЕД КАСАТА , МНОГО МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИЯ 

ГРАФИК

за събиране на такси – М.НОЕМВРИ,2021год.

 от 7.00 до 15.00 ч.

 

01.11 и 02.11.2021г. – Първа и Втора яслени групи

 03.11 и 04.11.2021г. – Първа и Първа А групи

 05.11.2021г. – Втора група

 08.11 и 09.11.2021г. – III гр. и IIIА гр.

 10.11.2021г. – ПГ гр.

 

 

Директор на ДГ№ 84:

Н.Николова