УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, 

ЗА 
ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ ПРЕД
 КАСАТА, МНОГО МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИЯ 

ГРАФИК 

за събиране на такси – М.ДЕКЕМВРИ,2021год.

 от 7.00 до 15ч.

  01.12 и 02.12.2021г. – Първа и Втора яслени групи

 03.12 и 06.12.2021г. – Първа и Първа А групи

 07.12.2021г. – Втора група

 08.12 и 09.12.2021г. – III гр. и IIIА гр.

 10.12.2021г. – ПГ гр.

 

Директор на ДГ№
84: Н.НИКОЛОВА
 

Вижте ГРАФИК-а …