Г  Р  А  Ф  И  К 
за
И  Н  Д  И В  И Д  У  А  Л  Н  И   К  О  Н  С  У  Л  Т  А  Ц  И  И
с  Р О Д И Т Е Л И     2022г. / 2023г.
 
1 група – ПОНЕДЕЛНИК  16.30-17.00 часа
2 група – ПОНЕДЕЛНИК  17.00-17.30 часа
2 А група – ВТОРНИК  17.00-17.30 часа
3 група – СРЯДА  17.00-17.30 часа
ПГ група – ЧЕТВЪРТЪК  17.00-17.30 часа
ПГ А група – ПЕТЪК  17.00-17.30 часа    

Забележка: В зависимост от епидемиологичната обстановка в столицата, консултациите ще се провеждат : по установения график, онлайн или при ежедневното издаване на децата.