Във връзка с Международния ден на безопасността на движението по пътищата,в ДГ№84 ”Детелина” се проведе ”открит урок”с децата,подготвен от старши учители Деница Цекова и Даниела Балабанова.
На подготвеното кръстовище с пътни знаци, дидактични табла, светофар , с помощта на дидактични кукли, много игри, песни, гатанки и изненади децата обогатиха знанията си по темата.