!!!ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на
територията на Република България децата приети за учебната 2021/2022 г.
в яслена група следва в рамките на 10 дни от датата на отмяна  на
епидемичната обстановка да постъпят в детската градина, в противен
случай ще изгубят мястото си в детската градина.